WAT TE DOEN MET DALI

DALI is zo ontworpen dat je op verschillende manieren de data kunt benaderen: bottom-up, top-down of op basis van een zoekterm. Het resultaat is dat je op eenvoudige wijze de informatie vind die je nodig hebt. En dat deze informatie altijd up-to-date is.

VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK

DALI is voor iedereen toegankelijk. U kunt naar eigen inzicht zowel medewerkers binnen de eigen organisatie als externe partijen toegang geven tot DALI. De toegang tot het raadplegen kan, indien gewenst, ook zonder inlogprocedure.

GEAVANCEERDE ZOEKFILTERS

Met geavanceerde, slimme filters kan specifiek naar bepaalde informatie gezicht worden. Erg handig wanneer je naar specifieke informatie op zoek bent.

ZOEKEN VIA DE KAART

De gebruiker kan op een kaart aangeven over welk gebied hij informatie wil zien. Dit kan door een gebied of straat aan te klikken of door het tekenen van een vlak. Alle beschikbare informatie over het geselecteerde gebied wordt vervolgens getoond.

AANPASSEN INHOUD

Data aanpassen in DALI is kinderspel. De eigenaren van de verschillende hoofdstukken kunnen de inhoud eenvoudig aanpassen. Periodiek worden alle doorgevoerde aanpassingen gepubliceerd in een nieuwe versie van de Leidraad Inrichting Buitenruimte.

Natuurlijk kunnen wij u ontzorgen door op regelmatige basis een actualisatie van de inhoud te verzorgen. Zie abonnementsvormen.

BERICHTENSERVICE

Om een goede buitenruimte in te kunnen richten is het belangrijk dat alle inrichtingseisen en -voorwaarden actueel zijn. De beheerder van de buitenruimte hebben hierin een belangrijke rol. Maar ook gebruikers van DALI kunnen hieraan een bijdrage leveren. Via de berichtenservice, die in DALI is opgenomen, kunnen gebruikers hun opmerkingen en ideeën doorgeven aan de beheerders.

EXTERNE KAARTEN RAADPLEGEN

Om een goede buitenruimte in te kunnen richten is het belangrijk dat alle inrichtingseisen en -voorwaarden actueel zijn. De beheerder van de buitenruimte hebben hierin een belangrijke rol. Maar ook gebruikers van DALI kunnen hieraan een bijdrage leveren. Via de berichtenservice, die in DALI is opgenomen, kunnen gebruikers hun opmerkingen en ideeën doorgeven aan de beheerders.

THEMA'S

Soms zijn eisen, die in verschillende hoofdstukken staan, onderling toch verbonden. Denk maar eens aan een actueel thema als Klimaatadaptatie. Dit thema kan betrekking hebben op water, riolering, verharding etc. Om het mogelijk te maken om alle onderwerpen en eisen die bij een bepaald thema horen snel en eenvoudig in beeld te krijgen, hebben we de filteroptie ‘Thema’ geïntroduceerd. De gemeente bepaalt zelf welke thema’s samengesteld moeten worden, en wij richten DALI conform die afspraak in.

MAKEN VAN PROJECTGEBONDEN PROGRAMMA VAN EISEN

Met de module ‘Projectgebonden Programma van Eisen (PPvE)’ stel je in een handomdraai een op maat gemaakte Leidraad Inrichting Buitenruimte samen. Ook handig als je een keer wilt afwijken van de standaard. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wijken/straten die meer aandacht krijgen voor klimaatadaptie of circulariteit. Geen probleem binnen DALI.

Wilt u meer weten? Neem contact op voor een demo

Wij sturen geen spam, dat beloven we!